Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lampen en armaturen
De Wit Elektrotechniek is inzamelpartner van Wecycle. Dat betekent dat wij alle energiezuinige lampen zoals tl-buizen, spaarlampen en armaturen verzamelt in veilige inzamelbakken en deze afgeeft aan Wecycle. Zo
worden deze lampen en armaturen optimaal gerecycled.
Lampen kunnen voor meer dan 90 procent gerecycled worden, armaturen voor meer dan 75 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden en schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht.

Batterijen en accupacks
De inzameling rond lege batterijen is in Nederland wettelijk vastgelegd. In het kort houdt deze wetgeving in: wie batterijen verkoopt of levert, neemt ze ook weer in.
De Wit Elektrotechniek heeft in Stibat een goede partner gevonden die de lege batterijen op een veilige en verantwoorde manier inzamelt.

Afgedankte batterijen komen na inzameling terecht bij het landelijke Stibat-sorteercentrum in Lelystad. Professionals sorteren de batterijen hier en slaan deze op voor transport. In verschillende Europese landen werken erkende specialisten aan zorgvuldige recycling van de batterijen.

www.dewitelektro.nl

www.dewitelektro.nl

www.dewitelektro.nl

www.dewitelektro.nl