Beveiliging

De Wit Elektrotechniek realiseert inbraak-, brandmeld-, ontruimings- en camera installaties conform de huidige normen. De Wit elektrotechniek is NCP erkend brandmeldinstallateur.

Om zeker te stellen dat uw brandmeldinstallatie goed blijft functioneren is het beheer van de installatie van doorslaggevend belang. Naast het jaarlijks onderhoud, dient ook maandelijks onderhoud uitgevoerd te worden. Dit is een taak van de beheerder van een gebouw. Als aanvulling op onze diensten kunnen wij deze taken voor u uitvoeren. Wij voeren dit onderhoud uit conform de normen voor beheer van brand- en ontruimings-installaties, rep. NEN2654-1 en NEN2654-2.

Maandelijks controleren wij onder andere de goede werking van de brandmeldcentrale, de eventuele panelen, de doormelding van brand- en handmelders, visuele inspektie van automatische melders, veranderingen in ruimte gebruik en bouwconstructie en het functioneren van meldergroepen.
beveiliging