Industrie

Binnen de industrietak houdt De Wit Elektrotechniek zich bezig met machineparken, de totale stroomvoorziening en kabelberekening van verdeelstations. Werkzaamheden waarbij de nodige kennis is vereist.

Bovendien betreft het hier 'zwaar werk' dat volgens de strenge normen en eisen van de ARBO-wetgeving uitgevoerd moet worden. Met een BRL 6000 certficering, wat inhoud dat we de procedures volgen en de afspraken maken volgens de voorschriften van BRL, voldoet de Wit elektrotechniek voldoet aan deze regels.

verdeelstation