Data installaties

De Wit elektrotechniek realiseert de bekabeling van data, telecommunicatie en informatica netwerken. Vandaag de dag wordt integratie tussen deze verschillende disciplines steeds belangrijker, het is daarom cruciaal dat deze infrastructuren goed op elkaar zijn afgestemd. De Wit elektrotechniek streeft er dan ook naar om deze disciplines precies op elkaar aan te laten sluiten.

Telematica